پژوهشی

فهرست مجلات JCR

گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports) یا JCR، به صورت سالانه، توسط موسسه تامسون (ISI) در دو نسخه علوم و علوم اجتماعی منتشر می شود

ادامه
505
0

فهرست مجلات scopus

پایگاه استنادی SCOPUS یکی از بزرگترین پایگاه داده های انتزاعی از چکیده ها و ادبیات مروری از مقالات می باشد

ادامه
476
0

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار ISC

نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی، نخستین نظام رتبه بندی استنادی در ج.ا. ایران است که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز تهیه شده

ادامه
458
0

فهرست مجلات Black List

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین سیاهۀ نشریات نامعتبر را منتشر كرد

ادامه
474
0