کتابخانه مجازی

اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی و ISI

اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی و ISI

ادامه
260
0

آموزش مقدماتی اکسل

Excel یک نرم افزار صفحه گسترده (Spread Solution) است. از Excel برای محاسبات ریاضی ، آماری و نمودارکشی استفاده می شود .

ادامه
505
0

کاربرد ماشین حساب در طرح آزمایشها و آمار

به تلاش دکتر سیاوش سلیمیان

ادامه
459
0