مقایسه کینوا با سایر غلات

هرچند کینوا از غلات واقعی نمی¬باشد اما رفتار رشدی و ارزش غذایی آن شبیه غلات است