مقایسه کینوا با سایر غلات

اطلاعات عمومی

1396/09/19
474
0

هرچند کینوا از غلات واقعی نمی­باشد اما رفتار رشدی و ارزش غذایی آن شبیه غلات است.

جدول 1- محتوای غذایی کینوا در مقایسه با سایر غلات مهم (USDA, 2005)

گندم

جو

برنج

ذرت

کینوا

مواد غذایی

2.8

10.1

10.2

10.4

9.3

رطوبت

329

352

371

165

374

انرژی (Kcal)

15.4

9.9

6.8

9.4

13.1

کل محتوی پروتئن (%)

1.9

1.2

0.6

4.7

5.8

کل محتوای چربی (%)

1.9

1.1

0.8

1.2

2.9

خاکستر (%)

68

78

82

74

69

کربوهیدرات (%)

12.2

15.6

1.7

-

5.9

فیبر غذایی (%)

 

جدول 2- مقایسه محتوای آمینواسید موجود در کینوا با سایر غلات مهم (USDA, 2005)

گندم

جو

برنج

ذرت

کینوا

محتوای آمینو اسید

0.54

0.36

0.29

0.34

0.47

ایزولوسین

1.04

0.67

0.56

1.16

0.79

لوسین

0.40

0.37

0.25

0.27

0.73

لیزین*

0.23

0.19

0.16

0.20

0.26

متیونین*

0.43

0.34

0.24

0.35

0.46

ترئونین

0.68

0.49

0.41

0.48

0.59

والین

 

* کینوا نسبت به سایر غلات منبع غنی از متیونین و لیزین است که دو اسیدآمینه ضروری برای انسان، دام و طیور به شمار می­رود.

در تحقیقات خوراک دام، میزان کارایی پروتئین هر دو نوع کینوای تلخ و شیرین در حالت خام 93%-44% و در حالت پخته شده 105%-102% ارزیابی شده است، همین معیار در گندم برای هردو حالت فوق 32%-23% می باشد

دانه و برگ کینوا سرشار از ویتامین E و امگا 3 می باشد، میزان سدیم آن پایین تر و مواد معدنی آن به مراتب بالاتر از گندم، جو و ذرت است بطوریکه میزان کلسیم، روی و آهن کینوا از سایر غلات بالاتر است

 

اشتراک گذاری

نظرات