شرایط مورد نیاز برای کشت و رشد کینوا

اطلاعات عمومی

1396/09/19
1793
0

شرایط آب و هوایی مطلوب برای کاشت بذر کینوا، شامل درجه حرارت از 15 تا 20 درجه سانتیگراد (هوای خنک)، برای گلدهی نیاز به روزهای کوتاه (حداقل 15 روز کوتاه 10 ساعته در ارقام اکوادری) و رطوبت خاک معادل حداقل سه­چهارم ظرفیت مزرعه دارد، که برای تسهیل جوانه­زنی بذر و رشد گیاه لازم می­باشد (FAO, 2011). نواحی آمریکای جنوبی که هنوز هم در آنجا کینوا کشت می‌شود، نواحی کشاورزی حاشیه‌ای هستند که مستعد خشکی بوده و حاصلخیزی کم دارند. بسته به نوع رقم، کینوا درجه حرارتهای 3 تا 25 درجه در طول شب تا 35 درجه سانتیگراد در طی روز را تحمل کرده و قابل کشت است اما در یخبندان سبک (صفر تا منفی یک) معمولا مقاوم بوده و در دمای 2- درجه، حدود 70 تا 80% بوته ها از بین می روند. با این حال در مرحله خمیری شدن دانه­ها، کینوا دیگر به دماهای زیر 6 درجه (20درجه فارنهایت) حساس نیست اما در مرحله گلدهی به سرما حساس هستند.

این گیاه معمولا در خاکهای شنی­لومی تا لومی­شنی به خوبی رشد می کند و در خاکهای حاشیه­ای آمریکای جنوبی، که معمولا زهکشی خوبی نداشته و خیلی اسیدی تا خیلی قلیایی هستند به خوبی رشد کرده و عملکرد قابل قبولی تولید می­کند اما شرایط مطلوبتر، موجب رشد و عملکرد بهتر آن می شود.

به طورکلی باتوجه به اندازه کوچک بذر خاکهای شنی با زهکشی مناسب و 8/5<pH>6 برای رشد کینوا مطلوب هستند 1992)Oelke et al.).

دانه های کینوا در عمق 2.5 تا 3 سانتی متر و با فاصله کاشت 1*1متر کشت می­شوند که بستگی به نوع و رطوبت موجود در خاک نیز دارد و چنانچه آبیاری قبل از کاشت انجام شود و بذور در خاک مرطوب کشت شوند، استقرار مطلوب بوته ­ها را خواهیم داشت (Oelke et al., 1992 ; FAO, 2011).

اشتراک گذاری

نظرات