آموزش قسمت primer blast سایت NCBI برای بررسی اختصاصیت پرایمر ها

بیوتکنولوژی

1396/11/24
406
0

بررسی کیفیت پرایمرهای طراحی شده : بعد از طراحی پرایمر به وسیله هر نرم افزاری و یا حتی دریافت توالی پرایمر ها از مقالات معتبر بایستی کیفیت پرایمر های دریافت شده یا طراحی شده مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود مشکل از پرایمرهای دیگری استفاده شود برای بررسی کیفیت پرایمر ها 4 مرحله وجود دارد که عبارتند از:

مرحله اول: همخوانی پرایمر طراحی شده با هدف و تکنیک مورد نظر
مرحله دوم: بررسی اصول ساختاری طراحی پرایمر ها
مرحله سوم: بررسی اختصاصیت پرایمرهای طراحی شده در سایت NCBI
مرحله چهارم: بررسی عدم وجود جهش در پرایمر های طراحی شد

آموزش مرحله سوم بررسی کیفیت پرایمرها: بررسی اختصاصیت پرایمرهای طراحی شده در سایت NCBI :

سوال: در صورت انتخاب پرایمرها از یک مقاله و یا دریافت توالی پرایمر از سایر منابع،

- چگونه می توان که دمای Tm واقعی پرایمرها را مشخص نمود؟
- چگونه می توان به طول قطعه ای که توسط پرایمر ها تکثیر می شود پی برد؟
- چگونه می توان پی برد که پرایمرهای طراحی شده تنها قطعه مورد نظر ما را تکثیر می نماید و به صورت غیر اختصاصی قطعات دیگر ژنوم را تکثیر نمی نماید؟

جواب: با استفاده از قسمت primer blast سایت NCBI می توان تمام موارد فوق را بررسی نمود

منبع : پیشگام بیوانفورماتیک

آموزش قسمت primer blast سایت NCBI برای بررسی اختصاصیت پرایمر ها (برای دریافت فایل روی گزینه دانلود کلیک کنید )

اشتراک گذاری

نظرات