دانلود نرم افزار linregPCR و آموزش آن

بیوتکنولوژی

1396/11/28
276
0

برچسب ها:

دانلود نرم افزار linregPCR و آموزش آن :

نرم افزار LinRegPCR یک نرم افزار برای بررسی داده های ریل تایم به منظور محاسبه کارایی پرایمرها و PCR ( E یا PCR Efficiency) می باشد. این نرم افزار داده های ریل تایم را بررسی نموده و با اصلاح baseline در همه نمونه ها و تشخیص ناحیه window-of-linearity ( ناحیه W-o-L)برای هر نمونه، بوسیله رگرسیون خطی و تخمین شیب (slope) خط رگرسیون برای هر نمونه، کارایی پرایمرها و PCR ( E یا PCR Efficiency) را محاسبه می نماید.

فایل ضمیمه شده شامل موارد زیر می باشد
- نرم افزار linregPCR
- فایل آموزش مقدماتی اصول محاسبه کارایی PCR و پرایمرها به وسیله نرم افزار linregPCR به زبان فارسی

 

منبع : پیشگام بیوانفورماتیک
 

اشتراک گذاری

نظرات