کتاب آموزش نحوه ارسال و ثبت توالی در سایت NCBI

کتاب الکترونیک

1396/11/28
420
0

برچسب ها:

دانلود کتاب آموزش نحوه ارسال (submit) و ثبت توالی در سایت NCBI

این فایل آموزشی شامل موارد زیر می باشد:
- انواع توالیهایی را می توان در پایگاه NCBI ثبت نمود
- داده هایی که برای ثبت توالی در پایگاه داده NCBI لازم است
- آموزش ثبت توالی تکی در پایگاه داده NCBI
- آموزش ثبت چندیدن توالی به صورت گروهی در پایگاه NCBI

منبع : پیشگام بیوانفورماتیک

اشتراک گذاری

نظرات