نانو تکنولوژی و کاربرد های حسی Nanobiotechnology for sensing applications

بیوتکنولوژی

1396/11/29
259
0

کتاب نانو تکنولوژی و کاربرد های حسی Nanobiotechnology for sensing applications

نانوتکنولوژي یا ریزذره ها (Nanotechnology)، فناوري جديد است که تمام دنيا را فرا گرفته است و به تعبير دقيقتر “نانو تکنولوژي بخشي از آينده نيست بلکه همه آينده است” .

اشتراک گذاری

نظرات