بيان ژن و كاربرد آن در علوم زيستى

بیوتکنولوژی

1396/12/13
328
0

برچسب ها:

بيان ژن و كاربرد آن در علوم زيستى :

امروزه ابزارهای آزمایشگاهی پیشرفته در علم ژنتیک مولکولی و نرم افزارهای کامپیوتری وابسته جهت آنالیز دادههای حاصل، سبب گسترش در علم پیوانفورماتیک شده که به طور فزاینده در سایر شاخه های علوم زیستی نفوذ کرده است. بیوانفورماتیک در زمینه های مختلف به همراه روشهای آزمایشگاهی سبب پیشرفت در موضوعات علوم زیستی خصوصاً بیان ژن شده است. از آنجایی که در پیان ژن از محصول به ماده اولیه میرسیم این تکنولوژی امکان طراحی الگوریتم یا مدلسازی را پر اساسی وقایع اتفاق افتاده طی پیان ژن در اختیار قرار می دهد. روشهای مختلفی جهت بررسی پیان ژن از قبیل لکه گذاری نورترن، هيبريداسيون درجا (in situ hybridization)، رونوشت بردار معكوس ، شناسايى توالى رونويسى شده، ريزآرايه (microarray)، آناليز سريالى بيان ژن، و RNA-Seq موجود است كه هركدام فوايد و معايب منحصر به فردى دارند.

منبع : پیشگام بیوانفورماتیک


فایل کامل را با کلیک بر روی دکمه دانلود، دریافت کنید
 

اشتراک گذاری

نظرات