اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی و ISI

جزوات آموزشی

1396/12/26
201
0

اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی و ISI

- Journal : ژورنال/ مجله

- Submit :  ارسال نمودن مقاله به یک ژورنال

- Submitted : به مقاله ی ارسال شده برای یک ژورنال گفته می شود.

- Tittle :  عنوان مقاله/عنوان مقاله نخستین چیزی است که نظر دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می‌کند.

- Abstract : چکیده مقاله/در این بخش چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق توضیح داده می شود.

- Keywords :  کلمات کلیدی مقاله/ کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند.

- Introduction : مقدمه مقاله/ دراین قسمت باید تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش‌های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود.

- Materials And Methods : مواد و روش‌های مورد استفاده در مقاله/در این بخش کلیه مواد و دستگاه‌های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش(در مقالات تجربی) و روابط ریاضی،فرضیه‌ها، اثبات قضیه‌های ذکر شده، نرم افزارهای استفاده شده و مقادیر عددی پارامترها(در مقالات تئوری) به طور کامل نوشته  می شوند.

- Conclusion  : جمع بندی/ در این قسمت به مرور بسیار مختصری از کل مقاله پرداخته می شود.

- Discussion :  بحث/ این قسمت از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد.

- Acknowledgment :  تقدیر و تشکر/ در این قسمت از موسسات یا ارگانها و افرادی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک نموده اند، تشکر و قدردانی می‌شود.

- Appendix : ضمیمه یا پیوست/ در این بخش مطالبی که با متن مقاله مرتبط می باشد اما ذکر آنها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد، درج می‌گردد.

- References  : مراجع/ این بخش مربوط به مشخصات تمامی منابع و مقالاتی است که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده، که باید به طور دقیق و کامل نوشته شوند.

- Template  : الگوی نگارش یک مقاله علمی

- Results : نتایج/ به نتایج عملی به دست آمده در یک مقاله گفته می شوند.

- Manuscript : دست نویس/در واقع همان مقاله شماست که هنوزدر جایی مورد چاپ قرار نگرفته است.

- Manuscript No  : شماره دست نویس ارسالی/ کدی که وقتی مقاله خود را به ژورنالی ارسال می کنید به مقاله تان اختصاص می یابد.

- Article : به هر مقاله‌ای، حتی مقالات چاپ شده در مجلات غیرعلمی گفته می شود.

- Paper  : مقالهای که در ژورنال های علمی پذیرفته شده باشد/ زمانیکه دست نویس شما داوری شده و در ژورنالی چاپ شد.

- Best Papers  : مقالات برتر کنفرانس ها که معمولا نسخه تکمیل شده آنها در مجلات چاپ می‌شوند.

- Editor  : شخصی است که مدیریت ژورنال خاصی را برعهده دارد و مقاله شما را جهت بررسی به داوران ارسال و از آنها نظر شان را می خواهد.

- With Editor : بدین معنی که مقاله شما به دست ادیتور رسیده و او به دنبال کسانی جهت داوری مقاله شما می گردد.

- Under Review : یعنی مقاله شما زیر دست داوران و در حال بررسی است.

- Refereeing  : داوری کردن

- Review  : بررسی کردن

- Blind Review   : نوعی فرایند داوری در مجلات علمی می باشد که مقالات بدون نام برای داورها ارسال می شود تا داورها بتوانند داوری بی طرفانه و مطمئنی انجام دهند.

- Peer Review  :  ژورنالهایی که مقالات ارسالی را جهت بررسی و اظهارنظر به دو یا سه داور که در آن زمینه دارای تخصص می باشند می سپارند تا آنها نظرشان را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغیرات لازم مربوط به آن مقاله اعلام نمایند این ژورنال ها از اعتبار بالایی - برخوردارند.

- Reviewers  :  داورانی که مقالات ارسال شده به یک ژورنال را مورد ارزیابی قرار می دهند و نظر خود را در رابطه با چاپ، عدم چاپ و یا تغییرات و اصلاحات مورد نیاز آن مقاله، به ژورنال اعلام می نمایند.

- Suggest Reviewers   : هنگام ارسال یک مقاله به بعضی ژورنال ها، می توانید اسامی داورانی را به ژورنال پیشنهاد دهید تا مقاله شما را داوری کنند. ارسال یا عدم ارسال مقاله شما برای داورهای پیشنهادی از سوی شما طبق نظر ژورنال صورت خواهد پذیرفت.

- Oppose Reviewers  :  بلعکس حالت بالا، در زمان ارسال مقاله به برخی ژورنال ها می توانید اسامی اشخاصی را که به دلایلی مایل نیستید داور مقاله ارسالی شما باشند، به آن ژورنال اعلام نمایید.

- Referee : داور/کسیکه مقاله شما را ارزیابی و بررسی می کند.

- Revise  :  تجدید نظر کردن یا بازبینی

- Minor Revise :   در بررسی مقاله شما توسط داوران، مقاله شما دارای ایراداتی جزئی از قبیل ایرادهای نگارشی، املایی و یا جملاتی برای فهم و خوانایی بهتر بوده است.

- Major Revise  :  در بررسی مقاله شما توسط داوران، مقاله شما دارای ایرادات زیادی از جنس ایرادهای محتوایی و مفهومی بوده است.

- Resubmit  : خیلی زیاد ایراد گرفتن/ همان ریوایز می باشد با این تفاوت که در ریوایز چه مینور چه ماژور مقاله شما بعد از انجام اصلاحات دیگر نیازی به داوری مجدد ندارد اما در ریسابمیت بعد از اصلاحات مقاله را باید مجدد جهت داوری ارسال کنید.

- Accept  : مقاله شما در یک ژورنال جهت چاپ پذیرفته شده است.

- Proceeding  : به مقالات پذیرفته یا ارایه شده در یک کنفرانس در مجموعه مقالات کنفرانسی گفته می شود.
 
- Comment  : به نظر داوران یک ژورنال در ارتباط با پیشنویس مقاله ارسال شده به آن ژورنال گفته می شود.

- Proof :  بعد از قالب بندی و قبل از چاپ، مقاله ی پذیرش شده به شما مجددا توسط ژورنال جهت تایید نهایی مشخصات ارسال می گردد

- Reject  : عدم پذیرش مقاله شما در یک ژورنال جهت چاپ آن

- Reject And Resubmit :  به گونه ای از رد شدن یک مقاله در یک ژورنال اطلاق می گردد که به دلیل ضعیف بودن مقاله ارسال شده می باشد واگر نویسندگان، به دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و مقاله را اصلاح نمایند، امکان بازنگری و داوری مجدد وجود خواهد داشت و می توانند آن را مجدداً به ژورنال ارسال نمایند.

- Revised Manuscript :  نسخه اصلاح شده یک مقاله توسط نگارندگان آن

- Complete Reject  :  زمانیکه یک مقاله پس از ارسال به یک ژورنال به دلایل مختلف به طور کامل رد شده باشد.

- Scope  :  حیطه کاری ژورنال منتخب شما

- Affiliation  : نام نویسندگان به همراه وابستگی آنها به مراکز تحقیقاتی یا دانشگاهی

- Corresponding Author  : نویسنده مسئول مکاتبات و ارایه آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و شماره فکس

- Registration Fee  : هزینه ثبت نام جهت شرکت در یک کنفرانس یا چاپ مقاله ای در یک ژورنال

- Early Registration  :  هزینه ثبت نام سریع و فوری (مبلغ آن معمولاً کمتراز هزینه ثبت نام عادی می باشد)

اشتراک گذاری

نظرات