امنیت و سلامت غذا، در شرایط کم آبی و شور کشور با ترویج کشت خاویار گیاهی (کینوا)

مقالات داخلی

1396/09/13
306
0

هفته پژوهش- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- آذر 1393

یک گیاه بسیار مقاوم به شرایط نامطلوب محیطی که در برابر تنش­هاي زنده و غیرزنده مقاومت بالایی را از خود نشان می­دهد، کینوا می­باشد. کینوا بهترین گیاه برای کشت در خاک­هایی است که شوری بالاتر از dS/m19 دارند، بطوریکه این گیاه توانایی رشد و تولید محصول در شرایطی مشابه شرایط شوری آب دریا حتی تا dS/m40 را دارد.

اشتراک گذاری

نظرات