روش کار با دستگاه الکتروفورز

روش کار با دستگاه الکتروفورز

1396/12/20
591
0
NaN

روش کار با دستگاه الکتروفورز

دستگاه الکتروفورز

الکتروفورز (Electrophoresis) از دو کلمه  Electro(الکتریکی) و Phoresis به معنی حرکت و انتقال ذره تشکیل شده است و در کل به معنی حرکت ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی  است. دستگاه الکتروفورز یکی از وسایل آزمایشگاهی است که به صورت روز افزون جاای خود را در میان لوازم آزمایشگاهی بیشتر مستحکم می کند. از این دستگاه به منظور جدا کردن مولکولهای باردار به منظور تجزیه و تحلیل آنها استفاده می شود.

 

اشتراک گذاری

نظرات